Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

Aquest llibre presenta les reflexions de l´expressió democràtica municipalista articulada per les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), les Candidatures d´Unitat Popular (CUP) i diverses iniciatives veïnals. Aquests col•lectius van organitzar unes jornades que donen títol a aquest llibre.

L’objectiu d’aquest treball és visibilitzar l´aposta per la gestió municipal dels moviments socials catalans i la seva materialització en l´articulació de candidatures alternatives i populars, així com la tasca feta pel moviment veïnal i ciutadà. Adverteixen que la política municipal no es fa només des de les institucions i des dels partits polítics tradicionals, sinó que els moviments socials hi juguen un paper destacat.

Al llarg del 2009 partits polítics i institucions públiques van commemorar el 30è. aniversari de les primeres eleccions locals democràtiques, ressaltant pomposament l´acció de la classe política i relegant al segon terme la tasca desenvolupada per moviments socials, organitzacions ciutadanes i persones compromeses.