Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

CREAR I COMPARTIR 
EL CONEIXAMENT

Formació i reflexió

Feminismes / Cooperativisme / Estudis Urbans

El constructe “societat del coneixement” sovint amaga la relació de forces que la constitueix. És cert que, en les nostres societats, l’accés a l’ensenyament de la majoria social, així com l’explosió de les noves tecnologies de la comunicació, ha possibilitat una socialització de coneixement impensable dècades enrere. No obstant, les relacions conflictives entre poder i coneixement es mantenen. Existeixen coneixements hegemònics i n’existeixen de contrahegemònics; perviu l’acadèmia però emergeix l’autoformació; i en un pla simultani i en pugna, el capitalisme cognitiu mercantilitza el coneixement, mentre les alternatives socials l’enarboren com a pràctica d’alliberament.

La ciutat invisible som un equip format en l’àmbit de l’economia cooperativa, les ciències socials i la comunicació. Concebem la formació com un procés integral que aposta per l’aprenentatge compartit, l’autogestió dels sabers i l’extensió política del coneixement, per a intervenir sobre la realitat des d’una perspectiva crítica. Aspirem a construir, reflexiva i col·lectivament, formes de pensar i fer, que ajudin a subvertir les alienants narratives del poder, que ens facin créixer personalment i ens emancipin com a societat.

Entenem el procés d’aprenentage d’una forma interactiva i dinàmica, adaptada completament a les necessitats de les persones en formació.

Adeqüem la didàctica, el contingut, el format i la metodologia de les sessions a les necessitats del grup amb què i per a qui treballarem. Durant la trajectòria de la cooperativa hem ideat, produït i organitzat un gran nombre d’activitats docents adreçades a una gran diversitat d’actors, en àmbits heterogenis: camp educatiu —universitats, instituts i escoles—, el món associatiu —moviments socials, món sindical, entitats veïnals—, i en especial a l’àmbit cooperatiu. I amb una miscel·lània de formats: conferències, seminaris, jornades temàtiques, itineraris o tallers teòrics i pràctics.

Disposem d’un ampli repertori d’activitats formatives, una caixa d’eines didàctiques multidisciplinar i ajustades a les demandes dels sol·licitants.

DISPOSITIUS DE FORMACIÓ
Tallers, cursos i activitats temàtiques

Pedagogia de la cooperació social en l’àmbit escolar

El marc d’intervenció en l’àmbit escolar i educatiu és molt divers, per això disposem d’una metodologia didàctica flexible que s’adapta a les necessitats particulars de l’edat i dels grups de treball concrets.

Oferim activitats ideades, en general, per treballar en torn a l’ètica de la cooperació social per motivar als i les alumnes a implicar-se en projectes associatius, amb el cooperativisme com a eix vertebrador. A partir de la difusió dels valors i formes de l’economia cooperativa, ens apropem a conceptes com l’autogestió, la igualtat, la democràcia, la participació, la responsabilitat, la solidaritat o el respecte pel medi ambient.

Les activitats inclouen el coneixement d’exemples pràctics de cooperatives de consum, serveis, treball, habitatge i crèdit, per fomentar l’articulació d’eines cooperatives en la gestió quotidiana i també l’autoorganització dels processos educatius per part de l’alumnat, amb una dinàmica creativa a partir de la detecció de necessitats.

DISPOSITIUS DE FORMACIÓ
Formació cooperativa especialitzada

Oferim una àmplia gama d’activitats docents sobre l’economia social i el cooperativisme per a tots els públics, però adreçades especialment a actors amb necessitats particulars d’accés als recursos educatius i al món laboral. Dones, joves, aturats i aturades, migrades són persones amb necessitats socials específiques, que precisen d’eines que propiciïn processos de capacitació, apoderament personal i col·lectiu. Ajudem a dissenyar i produir marcs d’aprenentage que facilitin una formació feta a mida per poder afrontar cooperativament els reptes característics dels sectors subalterns de la societat competitiva en què vivim.

DISPOSITIUS DE REFLEXIÓ
Conferències, seminaris i jornades temàtiques

El context actual requereix d’una reflexió en profunditat i d’una intervenció permanent en la generació de continguts, difusió de discursos crítics i lectures alternatives de la realitat per tal d’emancipar-nos de l’omnipresent pensament únic.

Dissenyem, produïm i realitzem jornades temàtiques, seminaris, debats i conferències especialitzades en els camps de l’economia social, els estudis feministes, els moviments socials, els estudis urbans i la història social.

La recerca ha de ser col·lectivitzada i compartida si realment vol incidir en possibles processos de transformació social. En aquest sentit, també organitzem regularment seminaris, col·loquis, debats, grups de lectura i cursos especializats a la mateixa seu de la cooperativa.

Si esteu interessades en la nostra oferta formativa, no dubteu a posar-vos en
contacte amb nosaltres.

Contacta amb l'àrea de formació

2 + 1 =