Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

ASSESORAMENT COOPERATIU
Acompanyament i gestió comptable

Les cooperatives són pràctiques associatives, plurals i de proximitat, que aposten per formes de producció i relació econòmica alternatives al model empresarial capitalista. En el seu centre de l’activitat se situen les necessitats econòmiques i socials de les persones que les composen, i es caracteritzen per la gestió democràtica i la propietat col·lectiva.

Capacitar-nos per posar en marxa projectes econòmics cooperatius és important, ja sigui per afrontar el nostre present laboral i les nostres inquietuds professionals, com per estar en disposició de participar del creixement de l’economia social i solidària. Per iniciar un projecte cooperatiu ens farà falta que la viabilitat econòmica de la proposta estigui acompanyada pel coneixement, la responsabilitat, l’empatia i la il·lusió de l’equip inicial, així com d’una xarxa de recolzament i aliances d’altres persones i experiències.

La ciutat invisible oferim compartir els nostres aprenentatges en la creació de cooperatives, la gestió socioeconòmica i les possibilitats de la intercooperació.

Assessoria especialitzada per cooperatives

Una altra forma de fer economia, on les persones, i les seves necessitats i voluntats, són el més important.

Les cooperatives compten amb un règim societari propi i singular, diferent de les formes mercantils. El pensament hegemònic associa automàticament capital amb propietat, activitat amb beneficis, i afortunadament les cooperatives han pogut defensar una altra forma de fer economia, on les persones, les nostres necessitats, interessos i desitjos, són tinguts en compte.

Aquelles persones que estiguin pensant a iniciar un projecte econòmic, ja sigui de nova creació o perquè volen transformar-lo en cooperativa, hauran de tenir en compte aquesta singularitat en molts àmbits diferents: la constitució, l’organització societària i laboral de l’activitat, la fiscalitat i altres obligacions socials, però també en relació als processos col·lectius de presa de decisions i de gestió de l’activitat, que sovint representen reptes que les organitzacions han de poder resoldre.

Oferim un servei d’acompanyament a cooperatives partint de la nostra pròpia experiència com a cooperativa autogestionària de treball, així com del coneixement acumulat pels anys i projectes als que hem acompanyat o amb els que hem compartit projectes comuns, i de la certesa que cada projecte presenta unes especificitats a les que cal parar atenció.

Si hi esteu interessades, concertem una primera visita amb el grup per estudiar el projecte i valorar quins serveis us podem oferir.

Acompanyament a entitats de l’ESS

Acompanyem processos de creació, conversió i transformació d’entitats de l’economia social i solidària en cooperatives.

 

Totes les entitats compten amb un seguit de processos comuns en relació a l’estructura societària, l’organització del treball i l’activitat econòmica o d’àmbit relacional. Ens referim a qüestions relatives a la definició del projecte, la redacció dels estatuts i la posada en marxa del projecte; el disseny d’un model propi de creixement o la reducció de l’activitat econòmica; la transformació i adaptació del projecte als canvis en l’equip o la reorientació de l’activitat; així com la prevenció, detecció i resolució de conflictes entre les persones sòcies, o de l’entitat amb tercers.

Sovint, les entitats no compten ni amb els coneixements ni amb els mecanismes interns per afrontar de forma satisfactòria aquests processos, cabdals per al correcte desenvolupament de l’organització i per satisfer les persones que en formen part, i requereixen d’ajut i orientació per resoldre’ls.

El nostre equip de treball compta amb anys d’experiència en aquest àmbit, ja que hem acompanyat nombrosos processos de creació i transformació de cooperatives i altres entitats de l’economia social. Alhora els nostres 10 anys de vida ens donen la perspectiva de qui coneix la pràctiva cooperativa i autogestionada en pròpia pell.

Si creieu que us podem ajudar, poseu-vos en contacte amb nosaltres per concertar una cita.

Serveis fiscals i gestió comptable

No us emboliqueu amb els comptes: dediqueu totes les energies a tirar endavant el vostre projecte.

Les entitats i cooperatives hem de portar la comptabilitat i el pagament d’impostos al dia. Sovint, les persones que inicien un projecte de l’economia social i solidària no compten amb els coneixements econòmics necessaris —organització, comptabilitat i fiscalitat—, que d’altra banda són imprescindibles per fer una avaluació i seguiment correcte de l’activitat que es desenvolupa, per prendre les decisions econòmiques a nivell estratègic, comercial i organitzatiu amb plena consciència, garanties i seguretat.

La ciutat invisible oferim serveis d’acompanyament en aquesta matèria, col·laborem en la gestió comptable i fiscal, i afavorim processos pedagogitzants que generin autonomia per als projectes en relació a la gestió i l’administració econòmica.

Secretaria tècnica de projectes i subvencions

Si us ofegueu en en un mar de paperassa, nosaltres us ajudem!

Les entitats de l’economia social i solidària que treballen amb les administracions de diferent àmbit —perquè gestionen serveis, o perquè són proveïdores de continguts i serveis—, han de lliurar documentació, omplir formularis i complir terminis. El nostre equip de treball tenim molta experiència en gestió procedimental i documental, ja sigui per sol·licitar i optar a concursos públics, com per gestionar i fer seguiment de projectes conveniats i subvencionats d’àmbit local, nacional, estatal, europeu i de cooperació internacional.

Esteu pensant a constituir una cooperativa?

Teniu ganes d’engegar un projecte d’autoocupació però us espanta la burocràcia?

No teniu massa clar com elaborar un projecte econòmic o no sabeu si serà viable la vostra idea?

Sabem que iniciar un projecte cooperatiu pot fer por i implicar riscos econòmics. Si voleu un cop de mà, no dubteu a contactar-nos per concertar una cita.

Contacta amb l'àrea d'assessoria

2 + 3 =