Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

L’estudi, en què ha participat la nostra sòcia Elba Mansila, explora i analitza diferents models d’intervenció en l’economia de les cures i la llar amb l’objectiu de generar nous models d’intervenció i abordatge que promoguin la dignificació, sostenibilitat i universalitat d’aquests serveis. Aquest material s’emmarca dins la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura a Barcelona 2017-2020.

L’informe, realitzat pel Departament de Programes de Temps i Economia de les Cures juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, posa el focus de l’anàlisi en sis experiències amb formes jurídiques i societàries diferents. Les experiències recollides són el Grupo SSI, Mujeres Pa’lante, Senda de Cuidados, les cooperatives de mares i pares de Suècia, les cooperatives socials de serveis assistencials d’Itàlia i els serveis d’ajuda a domicili de França. La diversitat en les seves trajectòries i l’entorn territorial on s’ubiquen han permès fer una recerca comparada de les debilitats, fortaleses i oportunitats de les diferents eines i de la seva relació amb l’entorn. A més a més, després de l’estudi en profunditat de cada cas, s’hi pot consultar una anàlisi comparada de totes les iniciatives pel que fa a la seva forma jurídica, els serveis que ofereixen, els factors que el fan sostenible, etc.

Com a conclusions podríem destacar que el dret a la cura hauria de tenir consideració universal i ha de ser responsabilitat pública, tenint en compte les previsions demogràfiques futures. També s’han de buscar mecanismes per garantir els drets de les persones receptores i proveïdores de cures i, en aquest sentit, es plantegen tres reptes per abordar: el model de mercat, la forma jurídica i la tasca de democratització de cures.

Si voleu descarregar-vos l’informe, podeu fer-ho des d’aquí.