Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

Com ja sabeu, juntament amb LaCol i l’Impuls Cooperatiu de Sants, coordinem Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, i el passat 27 de setembre vam organitzar amb La Dinamo Fundació una jornada per aprofundir i debatre sobre el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i els seus aspectes més rellevants. I quina millor manera de fer-ho que de manera col·lectiva? Va venir molta gent i vam comptar amb la participació d’experiències com la Borda, Cal Cases, La Xarxaire, Sostre Cívic o ParkFarm Sarrià.

Sembla clar que els darrers anys el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es va estenent arreu del territori a través d’experiències consolidades, d’altres que estan gestació o d’altres que acaben de néixer. Malgrat l’augment de les iniciatives que se sumen a aquesta fórmula cooperativa, l’absència d’un marc legal que delimiti de manera precisa les característiques d’aquest model pot donar lloc a concrecions diferents d’aquest per cadascuna de les experiències, ja sigui en la part arquitectònica, la jurídica, l’econòmica, etc.

Per això, el debat va girar entorn tres temàtiques molt concretes que creiem que marquen de manera definitòria el model: les aportacions inicials i les quotes d’ús mensual, els mecanismes d’acumulació col·lectiva dels recursos i la transmissió del dret de l’ús dels habitatges. Gràcies a la participació de les experiències que us hem explicat abans -les quals van compartir la seva experiència i van aportar debats i reflexions diversos- i la gran afluència de gent, creiem que va ser una petita passa per avançar col·lectivament cap a la definició d’un model comú i transformador.