Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

L’autora de Manifiesto contra-sexual i de Testo yonqui ens proposa en aquest llibre

l’anàlisi de la formació i construcció d’una nova subjectivitat masculina basada en

formes de relació alternatives al model tradicional nordamericà durant els anys 50, a

partir de la deconstrucció de l’imaginari playboy.

Segons Preciado, aquesta revista i les accions dutes a terme pel seu fundador,

Hugh Hefner, van significar una veritable revolta sexual i una nova concepció de la

masculinitat, a través d’un exercici de reapropiació de l’espai domèstic i decoració

interior, generant un nou tipus d’economia relacional i espacial.

A partir del concepte foucaultià d’heterotopia, l’autora construeix el concepte de

pornotopia, segons el qual es construeixen unes relacions singulars entre espai,

sexualitat, plaer i tecnologia, alterant les convencions sexuals o de gènere i alhora

produint un altre tipus de subjectivitat sexual, derivada de les distintes operacions

espacials.

És així com se’ns planteja la Mansió Playboy, que Hefner va rehabilitar a la seva mida,

com un paradigma del concepte de pornotopia on: “La mansión es una delirante y

gigantesca oficina en la que es posible vivir y disfrutar, un burdel en el que han sido

instalados el centro de operaciones de un grupo de prensa, el escenario de un reality

show en el que un hombre casado vive con un grupo de más de treinta mujeres, una

estricta residencia de señoritas donde las estudiantes son candidatas a convertirse en

playmates (…), un bunker herméticamente cerrado filmado por circuito interno y cuyas

imágenes pueden hacerse públicas en cualquier momento…” (p. 131).

Aquest llibre, de l’autora més fonamentada de la corrent queer, destaca perquè està

escrit amb una narrativa directa i brillant, malgrat el tema escollit pugui sobtar a més

d’un dels seus lectors més ortodoxos.