Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

Després de l’acurada dissecció de Madrid ¿la suma de todos?, la gent de l’Observatorio Metropolitano torna a la càrrega amb aquest estudi econòmic senzillament magistral del procés que ha portat l’Estat espanyol a la crisi actual.

Si bé no és el típic llibre lleuger que ens emportariem a la platja, podem dir que la seva lectura resulta imprescindible per entendre el complex entramat de fenòmens que composen l’ona llarga del capitalisme a l’estat i que divideixen en cinc etapes.

La primera fase (1950 a 1973) es caracteritza per certa industrialització fordista en el marc de les polítiques desenvolupistes. La segona etapa de crisi (1973 a 1985) portaria a la reconversió industrial i la terciarització. A la tercera fase (1985 a 1993), es produiria un primer assaig de l’estratègia immobiliària – finançera, coinicidint amb la internacionalització de l’economia, i un curt període de crisi, entre 1992 i 1994. La quarta etapa seria pròpiament la del boom econòmic a causa de la bombolla immobiliària, entre 1995 i 2007. I per últim, l’etapa de crisi actual.

El resultat més visible d’aquest procés és que la propietat d’un immoble ha substituit el salari com a principal font d’ingressos en la composició de la renda de moltes famílies.

Per explicar el fenomen, cal tenir en compte tant la crisi de les economies salarials, com el procés massiu de financiarització de les economies domèstiques.

Davant la involució dels salaris reals, i amb els tipus d’interès molt baixos durant gairebé set anys, la financiarització va projectar el somni d’un enriquiment relativament fàcil per grans sectors de la població (a partir de la inversió en immobles, però també en productes finançers).

A risc de fer tant llarga la ressenya com el propi llibre, l’obra es dedica a analitzar molt àgilment com totes aquestes transformacions conformen subjectivitats, formes de vida i procesos de valorització social totalment diferenciades, que produiran el trànsit de la societat del treball a la societat de propietaris (actualment: 87.1% propietaris 11,1 % llogaters).

[add_to_cart=116]