Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

Estem davant d’una lectura necessària per repensar què és això del gènere i la imposició dels models socials binaris. Raquel (Lucas) Platero ofereix en aquestes pàgines acompanyament per a familiars i amics que vulguin apropar-se a les persones trans* i la seva realitat i assenyala els recursos necessaris per tenir la millor experiència vital possible. Dividit en dues parts ben diferenciades primer respon a preguntes com què és la transsexualitat, s’ofereixen recursos i recomanacions tant a nivell familiar i social com legislatiu i s’assenyalen factors de salut i acompanyament a més de prevenció de la transfòbia basat en testimonis de persones trans* de totes les edats. La segona part del llibre és una proposta d’activitats grupals que ajudaran a transformar la gamma d’actituds i sentiments negatius així com les habilitats necessàries per combatre la transfòbia. El llibre farà per tant evident que no són les persones trans* les que viuen equivocades, sinó la societat en què vivim.