Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

En la nostra voluntat per recuperar i actualitzar pràctiques cooperatives del segle passat, us presentem la cartilla de consum cooperatiu, una targeta pensada per als i les invisibles més fidels.

Les instruccions de funcionament són molt senzilles: aconsegueix 1 punt per cada 10€ en productes a la nostra botiga. Quan hagis aconseguit omplir els 10 segells, tindràs un descompte del 15% en llibres i del 20% en roba en la següent compra.

Amb aquesta targeta volem agrair el recolzament que estem rebent per part dels nostres amics i amigues invisibles, i alhora, promocionar el consum en projectes col·lectius i cooperatius com el nostre. Pensem que és fonamental que els nostres diners es moguin entre les persones i el projectes que conformem l’economia cooperativa i solidària. La cartilla de consum cooperatiu i l’ús de moneda social com l’Ecosol són dues iniciatives pensades per caminar en aquesta direcció, que des de La ciutat invisible volem impulsar. Ara per ara, el seu ús és limitat, però confiem que en un futur no molt llunyà puguem ampliar-ne l’ús.

En nuestra voluntad para recuperar y actualizar prácticas cooperativas del siglo pasado, os presentamos la cartilla de consumo cooperativo, una tarjeta pensada para los y las invisibles más fieles.

Las instrucciones de funcionamiento son muy sencillas: consigue 1 punto por cada 10 € en productos en nuestra tienda. Y cuando hayas conseguido llenar los 10 sellos, tendrás un descuento del 15% en libros y del 20% en ropa en la siguiente compra.

Con esta tarjeta queremos agradecer el apoyo que estamos recibiendo por parte de nuestros amigos y amigas invisibles, y a la vez, promocionar el consumo en proyectos colectivos y cooperativos como el nuestro. Pensamos que es fundamental que nuestro dinero se muevan entre las personas y los proyectos que conformamos la economía cooperativa y solidaria. La cartilla de consumo cooperativo y el uso de moneda social como el Ecosol son dos iniciativas pensadas para caminar en esta dirección, que desde La ciutat invisible queremos impulsar. Hoy por hoy, su uso es limitado, pero confiamos en que en un futuro no muy lejano podamos ampliar su uso.