Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

Aquest volum, que va veure la llum el 1926 i originàriament en castellà, ens acosta, mitjançant reportatges novel·lats i textos amb un tarannà molt personal, a la Barcelona dels anys 20: la Barcelona dels meublées i els cabarets, de les bacanals dels homosexuals, les vagues generals i els crims socials. La Barcelona on es ballen tangos i s’ensuma cocaïna, on les putes encara parlen català. Una ciutat turbulenta i apassionant.

L’autor protagonista, orfe i busca vides des de els 13 anys, passa per la presó als 19, on coneix els personatges del Barri Xino dels quals ens parlarà al llibre, des d’un punt de vívid i implicat.

Volem reconèixer la tasca que està fent l’editorial Acontravent, publicant periodistes catalans dels anys 20, que pel fet de la guerra, van quedar oblidats. Autors que ens mostren un tipus de periodisme, a cavall entre la crònica negra i el periodisme d’investigació, que no té res a envejar al nou periodisme nordamericà dels anys 60 i 70.

Este volumen, que vió la luz en 1926 y originariamente en castellano, nos acerca, mediante reportajes novelados y textos con un estilo muy personal, a la Barcelona de los años 20: la Barcelona de los meublées y los cabarets, de las bacanales de los homosexuales, las huelgas generales y los crímenes sociales. La Barcelona donde se bailan tangos y se esnifa cocaína, donde las putas todavía hablan catalán. Una ciudad turbulenta y apasionante.

El autor protagonista, huérfano y busca vidas desde los 13 años, pasa por la prisión a los 19, donde conoce a los personajes del Barrio Chino de los que nos hablará en el libro, desde un punto de vívido e implicado.

Queremos reconocer la tarea que está haciendo el editorial Acontravent, publicando a periodistas catalanes de los años 20, que debido a la guerra, cayeron en el olvido. Autores que nos muestran un tipo de periodismo, a caballo entre la crónica negra y el periodismo de investigación, que no tiene nada que envidiar al nuevo periodismo norteamericano de los años 60 y 70.