Telèfon llibreria: 932 989 947 cooperativa@laciutatinvisible.coop

Després de la bona acollida de la Cartilla de consum cooperatiu, us presentem la segona iniciativa de foment de l’economia social i solidària que La ciutat invisible estem impulsant.

Recollint l’èxit de la primera Fira de l’Economia Social de Catalunya del passat mes d’octubre, s’ha posat en marxa des de la XES el projecte del Mercat Social Català (visita la web aquí). Una plataforma de visibilització de les entitats i dels productes i serveis que ofereixen que persegueix la creació d’un espai de circulació econòmica en el si de les entitats de l’economia social.

Una de les principals eines que ha posat en marxa aquesta xarxa és la moneda social catalana, l’Ecosol, que ha de servir com a vehicle d’aquesta articulació econòmica. Cooperatives i altres entitats de l’economia social ens avenim a usar aquesta moneda i acceptar-la en les transaccions internes, però també a obrir l’ús d’aquesta moneda al públic general. La primera fita és la campanya “Regala Ecosols” durant les dates nadalenques, en què persones i entitats podem adquirir i regalar ecosols, i en la que més d’una vintena d’entitats hem acceptat oferir productes i serveis en aquesta moneda social.

La nostra cooperativa hem decidit apostar per la consolidació del Mercat Social Català participant de la iniciativa i incorporant alguns dels nostres productes a aquesta campanya. Podeu consultar-los a la pàgina web del projecte. A més a més, La Ciutat Invisible hem aconseguit la certificació que atorga la XES per haver participat en la campanya del Balanç Social del 2011 i per haver assumit uns compromisos per millorar els resultats durant els exercicis 2012 i 2013. És per nosaltres un motiu d’orgull donar suport a aquesta iniciativa de certificació de l’economia social catalana, que ha de permetre en el temps que el públic general pugui identificar aquelles entitats que treballen activament per assolir noves fites en l’establiment de circuits socioeconòmics basats en la responsabilitat, l’horitzontalitat i la solidaritat.

Tras la buena acogida de la Cartilla de consumo cooperativo, os presentamos la segunda iniciativa de fomento de la economía social y solidaria que des de La ciutat invisible estamos impulsando.

Recogiendo el éxito de la primera Feria de la Economía Social de Cataluña del pasado mes de octubre, se ha puesto en marcha desde la XES el proyecto del Mercado Social Catalán (visita la web aquí). Una plataforma de visibilización de las entidades y los productos y servicios que ofrecen que persigue la creación de un espacio de circulación económica en el seno de las entidades de la economía social.

Una de las principales herramientas que ha puesto en marcha esta red es la moneda social catalana, el Ecosol, que debe servir como vehículo de esta articulación económica. Cooperativas y otras entidades de la economía social accedemos a usar esa moneda y aceptarla en las transacciones internas, pero también a abrir el uso de esta moneda al público general. La primera meta es la campaña «Regala Ecosols» durante las fechas navideñas, en las que personas y entidades podemos adquirir y regalar ecosols, y en la que más de una veintena de entidades hemos aceptado ofrecer productos y servicios en esta moneda social.

Nuestra cooperativa hemos decidido apostar por la consolidación del Mercado Social Catalán participante de la iniciativa e incorporando algunos de nuestros productos a esta campaña. Puede consultarse en la página web del proyecto. Además, La Ciutat Invisible hemos conseguido la certificación que otorga la XES por haber participado en la campaña del Balance Social de 2011 y por haber asumido compromisos para mejorar los resultados durante los ejercicios 2012 y 2013. Es para nosotros motivo de orgullo apoyar esta iniciativa de certificación de la economía social catalana, que debe permitir en el tiempo que el público general pueda identificar aquellas entidades que trabajamos activamente para alcanzar nuevas metas en el establecimiento de circuitos socioeconómicos basados ​​en la responsabilidad, la horizontalidad y la solidaridad.